Accessories

Accessories
Blueline tyre insert ring 14 inch 0
Blueline tyre insert ring 14 inch
£47.99
In Stock
W00201

Fits the following vehicles:
 • VW Type 3
 • VW Ghia
 • VW Buggy
 • VW Bay Window
 • VW Type 25
 • VW Split Screen
 • VW T4
 • VW Brazilian Bay window
 • VW Beetle
Greenline tyre insert ring 14 inch 0
Greenline tyre insert ring 14 inch
£47.99
In Stock
W00202

Fits the following vehicles:
 • VW Type 3
 • VW Ghia
 • VW Buggy
 • VW Bay Window
 • VW Type 25
 • VW Split Screen
 • VW T4
 • VW Brazilian Bay window
 • VW Beetle
Yellowline tyre insert ring 14 inch 0
Yellowline tyre insert ring 14 inch
£47.99
In Stock
W00203

Fits the following vehicles:
 • VW Type 3
 • VW Ghia
 • VW Buggy
 • VW Bay Window
 • VW Brazilian Bay window
 • VW T4
 • VW Split Screen
 • VW Type 25
 • VW Beetle
Orangeline tyre insert ring 14 inch 0
Orangeline tyre insert ring 14 inch
£47.99
In Stock
W00204

Fits the following vehicles:
 • VW Type 3
 • VW Ghia
 • VW Buggy
 • VW Bay Window
 • VW Type 25
 • VW Split Screen
 • VW T4
 • VW Brazilian Bay window
 • VW Beetle
Blueline tyre insert ring 15 inch 0
Blueline tyre insert ring 15 inch
£47.99
In Stock
W00301

Fits the following vehicles:
 • VW Type 3
 • VW Ghia
 • VW Buggy
 • VW Bay Window
 • VW Brazilian Bay window
 • VW T4
 • VW Split Screen
 • VW Type 25
 • VW Beetle
Greenline tyre insert ring 15 inch 0
Greenline tyre insert ring 15 inch
£47.99
In Stock
W00302

Fits the following vehicles:
 • VW Type 3
 • VW Ghia
 • VW Buggy
 • VW Bay Window
 • VW Type 25
 • VW Split Screen
 • VW T4
 • VW Brazilian Bay window
 • VW Beetle
Yellowline tyre insert ring 15 inch 0
Yellowline tyre insert ring 15 inch
£47.99
In Stock
W00303

Fits the following vehicles:
 • VW Type 3
 • VW Ghia
 • VW Buggy
 • VW Bay Window
 • VW Type 25
 • VW Split Screen
 • VW T4
 • VW Brazilian Bay window
 • VW Beetle